Ny här? Läs Krimfalls Exempelfall...

Brottsfakta

Samlade fakta, information och lagar, om brott som finns i vårt samhälle.

1+

Brott i nära relationer

Med brott i nära relationer menas brott där gärningspersonen har eller har haft en nära relation till brottsoffret. Beskrivning av brottet Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en… Läs mer

Dödligt våld

Med dödligt våld menas alla fall av våld som lett till döden, det vill säga mord, dråp och barnadråp och olika kombinationer av misshandel och vållande till annans död. Beskrivning av mord Mord är när någon uppsåtligen dödar en annan… Läs mer

Hot

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Olaga hot / Så säger lagen Brott mot frihet och frid Brottsbalken 4 kap 5 § Beskrivning av olaga hot Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller… Läs mer

Människorov

Människorov är ett brott enligt 4 kap. 1 § brottsbalken. För människorov döms den, som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller… Läs mer

Misshandel

Misshandel – lagar och fakta Många av de anmälningar som kommer in till polisen handlar om misshandel som sker på helgkvällar eller nätter. Alkohol är ofta inblandat vid denna typ av brott. Misshandel / Så säger lagen Brottsbalken 3 kap. 5§… Läs mer

Narkotikabrott

Att sälja, framställa, förvara eller inneha narkotika kan leda till fängelsestraff. Narkotikabrott / Så säger lagen Narkotikastrafflagen Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor Beskrivning av narkotikabrott Det är olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det… Läs mer

Olaga intrång

Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe. Med begreppet intränger menas att någon, som från början är… Läs mer

Sabotage

Sabotage är inom juridiken ett allmänfarligt brott, att någon förstör eller skadar egendom. Denne har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket enligt 13 kap 4 § Brottsbalken. Straffet… Läs mer

Sexualbrott

Har du utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp bör du kontakta polisen så snart som möjligt. Spår som kan bli viktiga bevis i en rättegång kan finnas kvar i några dygn efter det inträffade, ibland längre. 0

Upphovsrättsbrott

Den som gör intrång i någon annans upphovsrätt med uppsåt (medvetet) eller av grov oaktsamhet kan straffas med böter (som är normalstraffet) eller fängelse i upp till två år. Brottet faller under allmänt åtal, men normalt måste upphovsmannen/rättighets-havaren ange brottet… Läs mer

Dela

Dela

Dela sidan med dina vänner!

Hoppa till verktygsfältet
Creeper