Ny här? Läs Krimfalls Exempelfall...

Misshandel

Misshandel – lagar och fakta

Många av de anmälningar som kommer in till polisen handlar om misshandel som sker på helgkvällar eller nätter. Alkohol är ofta inblandat vid denna typ av brott.

Misshandel / Så säger lagen

Beskrivning av misshandel

Misshandel är när någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter personen i vanmakt eller liknande tillstånd, till exempel förlamar eller bedövar någon.

0

Fall som har brottet kopplat till sig:

Johanfallet
Anders mördades och stympades under efterfesten

Dela
Hoppa till verktygsfältet
Creeper