Ny här? Läs Krimfalls Exempelfall...

Olaga intrång

Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe.

Med begreppet intränger menas att någon, som från början är obehörig tränger sig in.

Att kvarstanna obehörigen innebär att någon från början haft tillstånd att komma in på platsen.

Den som begått olaga intrång döms för olaga intrång till böter.
Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år.

0

Fall som har brottet kopplat till sig:

Häglaredsmasten – Intrånget

Dela
Hoppa till verktygsfältet
Creeper