Ny här? Läs Krimfalls Exempelfall...

Sabotage

Sabotage är inom juridiken ett allmänfarligt brott, att någon förstör eller skadar egendom. Denne har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket enligt 13 kap 4 § Brottsbalken.

Straffet är fängelse i upp till fyra år.

Detsamma skall gälla om någon på annat sätt genom skadegörelse eller annan åtgärd allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln. Eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

Är brottet att anse som grovt, skall för grovt sabotage, grovt flygplatssabotage och grovt sjö- eller luftfartssabotage dömas till fängelse på viss tid, lägst två och upp till arton år, eller på livstid.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om därigenom framkallats fara för rikets säkerhet, för flera människoliv eller för egendom av särskild betydenhet.

Grovt Sabotage, Grovt Flygplatssabotage och Grovt Sjö- eller luftfartssabotage kan ge livstids fängelse i Sverige.

Läs mer på https://lagen.nu/1962:700#K13P4S1

0

Fall som har brottet kopplat till sig:

Häglaredsmasten – Sabotaget
Krimfalls Exempelfall

Dela
Hoppa till verktygsfältet
Creeper