Ny här? Läs Krimfalls Exempelfall...

Upphovsrättsbrott

Den som gör intrång i någon annans upphovsrätt med uppsåt (medvetet) eller av grov oaktsamhet kan straffas med böter (som är normalstraffet) eller fängelse i upp till två år.

Brottet faller under allmänt åtal, men normalt måste upphovsmannen/rättighets-havaren ange brottet till åklagare som sedan kan inleda en förundersökning och besluta om åtal.

Ett upphovsrättsbrott förutsätter att gärningen är uppsåtlig, utförd i förvärvssyfte samt att gärningen är ägnad att åsamka rättsinnehavaren betydande skada eller olägenhet. Kränkningar av upphovsrätten i datanätet förutsätter inget förvärvssyfte, så att till exempel olagligt sprida musik eller filmer på nätet är alltid ett upphovsrättsbrott.

0

Fall som har brottet kopplat till sig:

Dreamfilm – Organisationen som tjänade miljoner
Swefilmer – Sveriges största streamingsida
Swepiracy – Åsa-Nisse filmen

Dela
Hoppa till verktygsfältet
Creeper