Ny här? Läs Krimfalls Exempelfall...

CÅBRA – Rättssystemets Digitala Hjärta

CÅBRA – Centralt system för åklagarväsendets brottmålshantering.

Cåbra är Åklagarväsendets, ärende- och diarieföringssystem, och är det främsta arbetsredskapet för tusentalet åklagare och administratörer. Där det hjälper åklagarna i den operativa verksamheten med hantering av brottmål, diarieföring, hantering av handlingar och skapande av dokument, med ex. direktkoppling till polisens system.

Åklagarens huvuduppgift är att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, och föra talan i domstolen. Åklagaren leder förundersökningar när det inte är frågan om enklare brott. Polisen utreder brott på uppdrag av åklagaren och efter åklagarens anvisningar.

Cåbra, hanterar ex. vilka personer som är frihetsberövade, åtal som åklagare skickar in, samt förundersökningar och personuppgifter som inkommer från polisen.

Varje vardag skickas även över tio tusentals meddelanden om förändringar i uppgifterna i Cåbra till Brottsförebyggande rådet (Brå), som sedan har det som underlag för sin statistik.

Ytterligare ex. på myndigheter som på något sätt är inblandade i Cåbra genom att ex. mottaga automatiska underrättelser eller liknande, innefattar; Ekobrottsmyndigheten, PRV, Radiotjänst i Kiruna AB, Rekryteringsmyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Skatteverket, Tullverket, mfl.

Systemet regleras i förordningen (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet.

Bakgrund

I syfte att ytterligare effektivisera åklagarverksamheten, så pågick det sedan flera år, innan lanseringen, utvecklandet av det moderna IT-stöd för den operativa åklagarverksamheten.

Cåbra ersatte de tidigare system för brottmålshantering, Brådis och EnVis, som användes sedan 1990-talet. Driftsättningen av den första etappen av Cåbra påbörjades i januari/feb 2007 och i juni ersatte Cåbra det gamla Brådis.

Cåbra gav möjligheter för externt elektroniskt informationsutbyte gentemot andra myndigheter. Cåbra skilde sig tekniskt sett också i flera avseenden från Brådis och EnVis.
De huvudsakliga skillnaderna var att systemet blev centralt för hela åklagarväsendet, men innehöll även en del som består av ärendeuppgifter, och en del som innefattade en s.k. integrerad dokumenthanteringsfunktion, där produktionen av dokument var en del av systemet, samt att åtkomst till ärenden och dokument kunde begränsas.

Framtid

Cåbra utvecklas löpande och ex. på nya saker är att alla åklagarärenden skall hanteras i Cåbra. Handläggning av överprövningar, målen i Högsta domstolen, JK-yttranden m.fl. som idag hanteras i “Alp IM”, skall övergå till att hanteras i Cåbra. Samtidigt skall E-arkivet (LTA) kunna ta emot material från Cåbra för arkivering, Åklagarmyndighetens nya e-arkiv ska alltså integreras med Cåbra, och tidsplanen är att dessa skall vara funktionella och tas i bruk i januari 2018.

I Januari 2017, värvade företaget Decerno, som ensam leverantör, Åklagarmyndighetens upphandling av ramavtal för fortsatt systemutveckling. Ramavtalet gäller under fyra år och innefattar även Ekobrottsmyndighetens rätt att nyttja tjänsterna under denna tid.

Ett exempel som visar förbättringar i den digitala rättskjedan, är t.ex. jouråklagarens arbete, där de bara några år innan 2014, tog emot anmälningar från polisen per telefon och skrev ner polisens uppgifter för hand, för att sekreterare nästa morgon sedan fick mata in ärendet manuellt.
Nu registrerar polisen alla sina uppgifter i sitt it-stöd och sedan går uppgifterna elektroniskt över till Cåbra. Om åklagaren har beslutat om den misstänkte sedan skall åtalas, skickas ärendet vidare till domstolens system Vera, för vidare hantering.

Sårbarhet

Vid ett strömavbrott, i serverhallarna i Västerås, som varade ca en timma, under onsdagsmorgonen vid halv fem tiden, den 26 Juli 2017, påverkades hela Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem, när strömmen sedan kom tillbaka. Driftstoppet gjorde att det inte gick att nå Cåbra för någon av åklagarkanslierna i hela Sverige.

Listor på dem som satt frihetsberövade hade myndigheten koll på, men om en åklagare hade skrivit ett åtal som skulle vara inne en viss tid för att en person sitter häktad, så fick man begära anstånd. Arbetet blev omständigare när allt fick göras på papper, och åklagare fick fysiskt lämna över olika protokoll, istället för att kunna skicka dom digitalt.

Systemet lyckades komma igång vid 21 tiden på kvällen igen. Risken var enligt IT-utvecklingschefen liten att handlingar gått förlorade, dock blev arbetet omständigare när allt fick göras på papper, och åklagare fysiskt fick lämna över protokoll.

En annan tidigare incidenter var tisdagen 2 december 2008, då system låg nere under en hel arbetsdag också. Efteråt gick myndigheten ut med att, det inte fanns några uppgifter om vad som orsakade avbrottet, eller om det lett till att någon information gått förlorad. Då framkom även att IT-avdelningen gör backuper av systemen var tredje timma, men att det alltid finns risk för att information kan gå förlorad.

 

Exempelbild på tvångsmedelsblankett i Cåbra 2013, med möjlighet för restriktioner.

Exempelbild på tvångsmedelsblankett i Cåbra 2013, med möjlighet för restriktioner.

https://www.aklagare.se/

4+

Kommentera

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
Dela

Dela

Dela sidan med dina vänner!

Hoppa till verktygsfältet
Creeper