Ny här? Läs Krimfalls Exempelfall...

Om Krimfall

OBS: Sidan är i en “öppen-stängd-beta”-version, vilket betyder att vissa utvalda personer fått tillgång till att prova sidan som inloggade.

Krimfall är skapad för dig som användare som är intresserad av kriminalfall. Vi saknade en sida där du kan få en enklare överblick över det fall du vill ta del av.

Vi tröttnade på att behöva skumma igenom tusentals sidor på forum som Flashback, besöka länkar, att behöva hänga med i vad som händer i fallet, söka och leta efter dokument, för att sedan inse att länken dött.

 

Nedan finner Ni reglerna för att använda Krimfall:

 

Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

Även om vi vidtar alla rimliga ansträngningar för att informationen på Krimfall ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för att informationen på Krimfall är korrekt eller fullständig. All tilltro till materialet på webbplatsen är på din egen risk. Du godtar att det är ditt eget ansvar att följa upp eventuella förändringar i materialet och informationen på Krimfall.

 

Villkor för användandet av Krimfall

Som användare av Krimfall är du bunden av dessa villkor, som du accepterar genom att registrera ett användarkonto.

För att registrera ett konto ska du ha fyllt 18 år.

Som användare väljer du ett användarnamn som kommer synas när du interagerar på Krimfall. Användarnamnet kan inte ändras i efterhand. Användarnamnet får ej vara förväxlingsbart med en känd fysisk eller juridisk person eller varumärke. Det får ej heller vara stötande eller på annat sätt olämpligt. Detsamma gäller för bild som används som avatar.

Som användare måste du registrera en giltig e-postadress till ditt konto. Den registrerade e-postadressen använder du för att logga in på ditt konto. Krimfall kan komma att skicka ut notifikationer till din e-postadress om du har olästa meddelanden eller andra aviseringar.

Du får inte utan tillåtelse sprida material från Krimfall eller använda sidan på ett sätt som ej är avsett, genom att t.ex. kringgå eller modifiera dess konstruktion.

Sidans administratörer och moderatorer äger rätt att när som helst stänga av användare eller begränsa tillgängligheten för användare utan att motivera detta. Det kan i synnerhet komma ifråga om användare bryter mot dessa villkor eller riktlinjerna.

Som användare ansvarar du själv för material du publicerar eller laddar upp på sidan. Respekt för andra användare och människor ska prägla användandet av Krimfall och känsligt material bör granskas innan det publiceras. Vem som helst kan anmäla publicerade dokument för olämpligt innehåll.

Det är förbjudet att bedriva sådana aktiviteter på Krimfall som administratörer samt moderatorer efter eget gottfinnande kan tolka som olämpliga och/eller olagliga eller som är förbjudna enligt gällande lagstiftning, inklusive bland annat:

Alla handlingar som utgör ett brott mot personers integritet (inklusive uppladdning av privat information utan vederbörande persons tillstånd som kan vara kränkande) eller andra lagstadgade rättigheter.

Användning av webbplatsen för att skymfa eller förtala Krimfall, privat personer, juridiska personer eller handla på ett sätt som är ägnat att förstöra dess goda rykte.

Uppladdning av filer som innehåller virus som kan skada Krimfall eller andra användares egendom.

Uppläggning eller överföring av icke-auktoriserat material, inklusive bland annat material som enligt vår uppfattning sannolikt orsakar förargelse, skadar eller inkräktar på säkerheten i Krimfall eller tredje parts system eller nätverk, är nedsättande, rasistiskt, obscent, hotfullt, pornografiskt eller på annat sätt olagligt.

 

Alla inlägg ska följa svensk lag. Inlägg som bryter mot svensk lag kommer att kunna medföra avstängning från Krimfall. Det innefattar inlägg som utgör t.ex. brott mot upphovsrättslagen, hets mot folkgrupp, olaga hot eller ärekränkning.

Det är inte tillåtet att använda Krimfall eller andra kommunikationsfunktioner för marknadsföring av produkter, webbplatser eller kommersiella projekt.

Utöver vad som följer av svensk lag skall god ton och respekt för andra användare och människor prägla inlägg som görs på sidan. Krimfall behandlar svåra ämnen och händelser och särskild värdighet bör med respekt för detta iakttas.

Användare har, om de inte avsäger sig det, rätt till anonymitet. Det innebär att det inte är tillåtet att i någon gärning söka avslöja identiteten på andra användare eller koppla ett användarkonto till en fysisk person.

All form av skräppost och spam är förbjudet och kommer leda till omedelbar avstängning. Inlägg bör ha ett kvalitativt innehåll och ett sakligt uttryck. Upprepningar eller inlägg av chatt-natur kommer raderas.

 

Garantier och friskrivningar

Användningen av webbplatsen sker helt och hållet på din egen risk.

 

Begränsning av vårt ansvar

Om du är en slutanvändare, observera att vi endast tillhandahåller vår hemsida för privat bruk. Du accepterar att inte använda vår hemsida för kommersiellt eller affärsmässigt bruk, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada orsakad av ett virus, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår hemsida eller nedladdning av innehåll det, eller på någon hemsida som är kopplad till den.

Vi tar inget ansvar för innehållet på hemsidor länkade på vår sida. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av oss av dessa länkade hemsidor. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

 

Uppdatering av juridisk information

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och rättelser i denna information. Gå regelbundet tillbaka till denna sida för att kontrollera om det tillkommit uppdateringar eller ny information.

0
Dela

Dela

Dela sidan med dina vänner!

Hoppa till verktygsfältet
Creeper